Select Page

מהומות סלולאר בפקיעין – סיבה ותוצאה

הברדק בפקיעין בסוף השבוע האחרון לא תפס אותי בהפתעה – בעצם זה לא נכון, המהומות והצתת האנטנה הסלולארית היו צפויות ותגובת המשטרה הפתיעה. על תגובת המשטרה שפכו מילים כמו מים ואני בטוח שאיזו ועדת חקירה תבדוק את הנושא בהמשך הדרך. האנטנה, לדעתי, היא הנקודה...

מה ההבדל באנטנות סלולריות בין שכונת התקווה ורמת אביב ג’ בתל אביב?

ישנה נוכחות שווה של החברות המסחריות (מירס, פרטנר, סלקום ופלאפון) בשתי השכונות שבדקתי במחקר בשנת 2007. בשכונת רמת אביב ג’ ישנן יותר אנטנות ממדרג קטן יותר, כך שעוצמת הקרינה הוא פחות מאשר בשכונת התקווה. חשוב להזכיר, האנטנות הגדולות מוקמו בשכונת רמת אביב ג’ על גבי שטחים...

קצת הסטוריה

ההתפתחות של רגולצית תחום התקשורת בישראל דומה מאוד למהלך הרגלוציה במערב כולו, אולם ישנם כמה מאפיינים מקומיים ייחודיים. בישראל, מחינה היסטורית מדיניות רגלוטרוית מחולקת לשלוש תקופות מרכזיות: מונופוליסטית (1948 – 1984), קואופרטיבית (1984 – 1994) ותחרות...