Select Page

מהומות סלולאר בפקיעין – סיבה ותוצאה

הברדק בפקיעין בסוף השבוע האחרון לא תפס אותי בהפתעה – בעצם זה לא נכון, המהומות והצתת האנטנה הסלולארית היו צפויות ותגובת המשטרה הפתיעה. על תגובת המשטרה שפכו מילים כמו מים ואני בטוח שאיזו ועדת חקירה תבדוק את הנושא בהמשך הדרך. האנטנה, לדעתי, היא הנקודה...