Select Page

קצת הסטוריה

ההתפתחות של רגולצית תחום התקשורת בישראל דומה מאוד למהלך הרגלוציה במערב כולו, אולם ישנם כמה מאפיינים מקומיים ייחודיים. בישראל, מחינה היסטורית מדיניות רגלוטרוית מחולקת לשלוש תקופות מרכזיות: מונופוליסטית (1948 – 1984), קואופרטיבית (1984 – 1994) ותחרות...

שלום חברים!

בלוג זה נועד להיות מקום יתקיים דיון בנוגע לקשרים שבין תקשורת (טלקומוניקציה) לבין ערים. בשנים האחרונות הנושא עלה לכותרות בעיקר בנושא האנטנות הסלולריות והשפעתם הבריאותית על הציבור. אולם ישנה סוגיה רחבה בהרבה.בעבר המדינה הייתה מחויבת לספק שירותי תקשורת מאז 1994 חלה כניסה...